Ταρώ


 

Οι έννοιες των καρτών ταρω στη Μεγάλη και Μικρή Αρκάνα

 
Το ταρώ είναι μια τράπουλα από 78 κάρτες, η καθεμία με τη δική της εικόνα, συμβολισμό και ιστορία.

Το Ταρώ είναι η ιστορία της ζωής μας, ο καθρέφτης της ψυχής μας και το κλειδί της εσωτερικής μας σοφίας.

Κάθε πνευματικό μάθημα που συναντάμε στη ζωή μας μπορεί να βρεθεί στις 78 κάρτες Ταρώ. Κι όταν συμβουλευόμαστε το Ταρώ, θα μας δείξει ακριβώς τα μαθήματα που χρειάζεται να μάθουμε και να καλλιεργήσουμε, για να ζήσουμε μια εμπνευσμένη ζωή. Είναι σαν να βρισκόμαστε μπροστά από έναν καθρέφτη, ώστε να έχουμε πρόσβαση στο υποσυνείδητό μας και να αξιοποιούμε τη σοφία (και τις απαντήσεις) που υπάρχουν μέσα σε όλους μας.

Οι 22 κάρτες της Μεγάλης Αρκάνα αντιπροσωπεύουν καρμικά και πνευματικά μαθήματα ζωής. Αντιπροσωπεύουν μια πορεία προς την πνευματική αυτογνωσία και απεικονίζουν τα διάφορα στάδια που συναντάμε, καθώς ψάχνουμε να βρούμε ένα νόημα και να καταλάβουμε περισσότερα.

Μ’ αυτό τον τρόπο, οι κάρτες της Μεγάλης Αρκάνα κρατούν βαθιά και ουσιαστικά μαθήματα σε ψυχικό επίπεδο.
 
 
 
 

Τι σημαίνει μια κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα σε μια ανάγνωση Ταρώ;

Όταν βλέπετε μια κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα σε μια ανάγνωση ταρώ, καλείστε να σκεφτείτε τα μαθήματα ζωής και τα θέματα που βιώνετε αυτή τη στιγμή. Μια κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα θα ορίζει συχνά το πλαίσιο για ολόκληρη την ανάγνωση, με τις άλλες κάρτες να σχετίζονται με το βασικό νόημα της Μεγάλης Αρκάνα.
 

 

Τι σημαίνει όταν σε μια ανάγνωση Ταρώ υπάρχουν κυρίως κάρτες της Μεγάλης Αρκάνα;

Όταν σε μια ανάγνωση υπάρχουν κυρίως κάρτες της μεγάλης Αρκάνα, αντιμετωπίζετε γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή και θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Υπάρχουν σημαντικά μαθήματα που πρέπει να προσέξετε για να προχωρήσετε παρακάτω στην πνευματική και προσωπική σας αναζήτηση.

Αν πολλές από τις κάρτες της Μεγάλης Αρκάνα είναι αντεστραμμένες, ωστόσο, μπορεί να είναι ένδειξη ότι δεν δίνετε αρκετή προσοχή σ’ αυτά τα σημαντικά μαθήματα ζωής και πρέπει πρώτα να μάθετε το μάθημά σας, προτού μπορέσετε να προχωρήσετε.
 
 
 
 

Οι κάρτες της Μεγάλης Αρκάνα

Ο Τρελός ( 0 ) μηδέν
Σε ορθή θέση: ξεκινήματα, αθωότητα, αυθορμητισμός, ελεύθερο πνεύμα
Σε αντεστραμμένη: συγκράτηση, απερισκεψία, ρίσκο

Ο Μάγος ( Ι ) ένα
Σε ορθή θέση: Έκφραση, επινοητικότητα, δύναμη, έμπνευση
Σε αντεστραμμένη: Χειραγώγηση, κακός σχεδιασμός, αναξιοποίητα ταλέντα

Η Αρχιέρεια ( ΙΙ ) δύο
Σε ορθή θέση: Διαίσθηση, θρησκευτική γνώση, θεία θηλυκότητα, υποσυνείδητος νους
Σε αντεστραμμένη: Μυστικά, αποκοπή από τη διαίσθηση, εγκατάλειψη, σιωπή

Η Αυτοκράτειρα ( ΙΙΙ ) τρία
Σε ορθή θέση: Θηλυκότητα, ομορφιά, φύση, φροντίδα, αφθονία
Σε αντεστραμμένη: Εμπόδια στη δημιουργικότητα, εξάρτηση από τους άλλους

Ο Αυτοκράτορας ( IV ) τέσσερα
Σε ορθή θέση: ... Διαβάστε περισσότερα
 
 

Τα σύνολα της Μικρής Αρκάνα

Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά σύνολα ταρώ μέσα στη Μικρή Αρκάνα:

Τα Κύπελλα, που αντιπροσωπεύουν τα συναισθήματα, τη διαίσθηση και τη δημιουργικότητα. Τα Κύπελα εμφανίζονται συχνά στις αναγνώσεις ταρώ και αφορούν τις σχέσεις και τη συναισθηματική σύνδεση με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Τα Πεντάκτινα αντιπροσωπεύουν τα οικονομικά, την εργασία και τα υλικά αγαθά. Οι κάρτες εμφανίζονται στις αναγνώσεις του ταρώ σχετικά με την καριέρα και τον οικονομικό πλούτο.

Τα Ξίφη αντιπροσωπεύουν τις σκέψεις, τα λόγια και τις ενέργειές μας. Αυτές οι κάρτες αφορούν την επικοινωνία των ιδεών μας, τη λήψη αποφάσεων και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη δύναμή μας.

Οι Ράβδοι αντιπροσωπεύουν την ενέργεια, το κίνητρο και το πάθος. Σε μια ανάγνωση ταρώ οι Ράβδοι αφορούν το σκοπό της ζωής, την πνευματικότητα και τις νέες ιδέες.

Κάθε σύνολο περιέχει 10 αριθμημένες κάρτες και 4 φιγούρες. Οι φιγούρες αντιπροσωπεύουν η καθεμία διαφορετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, που μπορούμε να επιλέξουμε να εκφράσουμε ανά πάσα στιγμή.

Μέσα στις κάρτες της Μικρής Αρκάνα υπάρχουν 16 φιγούρες που συμβολίζουν 16 διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, που μπορεί να επιλέξουμε να εκφράσουμε ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν, επίσης, 40 αριθμημένα φύλλα που είναι οργανωμένα σε 4 σύνολα – Κύπελλα – Πεντάκτινα – Ξίφη και Ράβδοι – το καθένα με 10 κάρτες, που αντιπροσωπεύουν διάφορες καταστάσεις που συναντάμε καθημερινά.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι σημαίνει μια κάρτα της Μικρής Αρκάνα σε μια ανάγνωση Ταρώ;

Σε μια ανάγνωση ταρώ, μια κάρτα της Μικρής Αρκάνα θα μας δείξει τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας και πώς μας επηρεάζει. Αυτές οι πρακτικές κάρτες αντιπροσωπεύουν τις αλληλεπιδράσεις, τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματα που βιώνουμε καθώς προχωράμε.

Ενώ μια κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα θα μας δείξει το βασικό μάθημα ζωής που πρέπει να πάρουμε, μια κάρτα της Μικρής Αρκάνα θα μας δείξει τη βασική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Μια κατάσταση, βέβαια, που μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τρόπο που θα φερθούμε.
 

 

Τι σημαίνει όταν σε μια ανάγνωση Ταρώ υπάρχουν κυρίως κάρτες της Μικρής Αρκάνα;

Όταν στην ανάγνωση του ταρώ υπάρχουν κυρίως κάρτες της Μικρής Αρκάνα, είναι ένα σημάδι ότι αντιμετωπίζετε καθημερινά ζητήματα που δεν θα έχουν απαραίτητα χρόνια επίδραση στη ζωή σας. Αυτά τα ζητήματα περνούν, δίνοντάς σας την ευκαιρία να μάθετε, μέσα απ’ αυτές τις εμπειρίες. Κοιτάξτε για οποιαδήποτε κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα, για να εντοπίσετε και να κατανοήσετε αυτά τα μαθήματα και πώς μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή σας μακροπρόθεσμα.