Αριθμολογία

Τι είναι η Αριθμολογία

Η αριθμολογία μπορεί να οριστεί ως η επιστήμη των αριθμών, όχι με τη μαθηματική έννοια, αλλά στο βαθμό που είναι ένας κλάδος της αστρολογίας. Στην αριθμολογία, κάθε αριθμός έχει τη δική του βαθιά σημασία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσουμε τα εσωτερικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου, τα ταλέντα του, τους στόχους της ζωής του, τα κρυμμένα χαρακτηριστικά του και να προβλέψει το μέλλον του ατόμου σε όλους τους τομείς – καριέρα, αγάπη και έρωτας, οικονομική κατάσταση κ.λπ. Εκτός αυτού, η αριθμολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο που θέλει να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό τους και τους γύρω του.

Η Ιστορία της Αριθμολογίας

Η αριθμολογία έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων. Οι παραλλαγές της βρίσκονται στους περισσότερους πολιτισμούς σε όλη την ιστορία του ανθρώπου. Αν και πολλοί άνθρωποι την απορρίπτουν αμέσως ως εκκεντρική μόδα, πολλοί γνωστοί μαθηματικοί όλων των εποχών την έχουν μελετήσει λεπτομερώς.

Τα πρώτα αρχεία της αριθμολογίας βρίσκονται στους πολιτισμούς της Αιγύπτου και της Βαβυλώνας. Υπάρχουν, επίσης, στοιχεία ότι η αριθμολογία χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα στη Ρώμη, την Κίνα, την Ελλάδα και την Ιαπωνία.

Η σύγχρονη αριθμολογία αποδίδεται στον Πυθαγόρα, τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο.  Αν και δεν είναι σίγουρο ότι ο Πυθαγόρας εφηύρε την αριθμολογία, σίγουρα δημιούργησε κάποιες θεωρίες, που πήγαν τους αριθμούς σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Πως λειτουργεί η Αριθμολογία

Οι αριθμοί σε όλες τις μορφές συνδέονται στενά με τη ζωή μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Υπάρχει ένας αριθμός στην ημερομηνία γέννησής μας, υπάρχει ένας κρυμμένος στο όνομά μας και, στη συνέχεια, υπάρχει ένας ακόμα κρυμμένος στο όνομα της επιχείρησης ή του επαγγέλματός μας.

Η ημερομηνία ενός μήνα κατά την οποία συμβαίνει ένα γεγονός, μπορεί να μειωθεί σε ένα συγκεκριμένο αριθμό και, παρομοίως, κάθε έτος έχει έναν αριθμό στην καρδιά του.

Η αριθμολογία είναι ένα είδος μαντείας, μια προγνωστική επιστήμη που βασίζεται σ’ αυτούς τους αριθμούς και τις αναλύσεις που προκύπτουν απ’ αυτούς.

Σύμφωνα με την αριθμολογία, πολλά μπορούν να προβλεφθούν για τους ανθρώπους, τις προσωπικότητες και το μέλλον τους, για γεγονότα και τις πιθανές συνέπειές τους, μελετώντας κι αναλύοντας τους αριθμούς που σχετίζονται μ’ αυτά.

Υπάρχουν διάφοροι τύπο αριθμών, υπολογισμών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται από την αριθμολογία για να φτάσουμε σ’ αυτές τις εξηγήσεις.

Η αριθμολογία λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι η ζωή μας διέπεται από την ημερομηνία της γέννησής μας, την οποία χρησιμοποιούμε για να βρούμε τον αριθμό της πορείας της ζωής μας, ο οποίος είναι ένας αριθμός που περιγράφει τα χαρακτηριστικά και την προσωπικότητά μας, καθώς και ποιοι είμαστε.  Επισημαίνει τις ευκαιρίες που μπορεί να έχουμε ή τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Κάθε αριθμός διαδρομής ζωής έχει διαφορετική σημασία και, βασικά, αντικατοπτρίζει το ποιοι είμαστε. Μπορούμε να βρούμε τον αριθμό διαδρομής ζωής από την ημερομηνία της γέννησής μας, προσθέτοντας κάθε αριθμό.

Για παράδειγμα, 4 Μαρτίου 1992, θα είναι: 4 (ημέρα) + 3 (μήνας) = 7.  Στη συνέχεια, προσθέτουμε τους αριθμούς τους έτους: 1 + 9 + 9 + 2 = 21, και τον μειώνουμε σε μονοψήφιο, δηλαδή 2 +1 = 3.  Στη συνέχεια, 7 + 3 = 10, που είναι ο αριθμός διαδρομής της ζωής. Με αυτό τον αριθμό ένας αριθμολόγος θα μπορούσε να μας πει πολλά πράγματα για τη ζωή μας.

Σημαντικοί τύποι αριθμών στην αριθμολογία περιλαμβάνουν τον αριθμό διαδρομής ζωής, τον αριθμό ημερομηνίας γέννησης, τον αριθμό προσωπικότητας, τον αριθμό καρμικού κύκλου και άλλους. Υπάρχει ακόμα και μια θεωρία που περιγράφει τον τρόπο συμπεριφοράς ενός ατόμου, βάσει των αριθμών που υπάρχουν ή απουσιάζουν από την ημερομηνία γέννησής τους. Ξεκλειδώστε αυτό τον απόκρυφο κόσμο για να γνωρίσετε καλύτερα την προσωπικότητά σας!

Βασικά Στοιχεία Αριθμολογίας

Οι αριθμολόγοι αναγνωρίζουν ότι οι αριθμοί 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 22 έχουν τη δική τους μοναδική σημασία. Αντικατοπτρίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τόσο τα θετικά όσο και τ’ αρνητικά. Για παράδειγμα, ο αριθμός 4 δηλώνει ότι είστε πρακτικοί αλλά δεν έχετε φαντασία. Οι αριθμοί 11 και 22 είναι, επίσης, σημαντικοί για την πλήρη κατανόηση της αριθμολογίας. Εκτός αυτού, σε κάθε γράμμα του αλφάβητου αποδίδεται ένας αριθμός και μετατρέποντας όλα τα γράμματα από το ονοματεπώνυμο του ατόμου σε αριθμούς, μπορούμε να τα προσθέσουμε και να καταλήξουμε σε έναν.

Η Σημασία των Αριθμών στην Αριθμολογία

Οι αριθμοί που προέρχονται από το όνομα και την ημερομηνία της γέννησής μας, μας λένε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες μας, πράγμα που με τη σειρά του μας λέει ποια χαρακτηριστικά πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και ποια θα πρέπει να ελέγχουμε.

Αριθμολογία & Αστρολογία

Η αστρολογία είναι η μελέτη της βαθύτερης σύνδεσης που σχηματίζεται ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ουράνια σώματα, δηλαδή των πλανητών και των αστεριών και πώς οι κινήσεις και οι θέσεις αυτών των ουράνιων σωμάτων μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητά μας. Από την άλλη πλευρά, η αριθμολογία τονίζει πώς οι αριθμοί και τα γράμματα του αλφάβητου  μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη γνώση του εαυτού, των χαρακτηριστικών και της προσωπικότητας, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ζητημάτων με πολύ καλύτερο τρόπο.

Παρόλο που αυτές οι δυο πλευρές είναι αρκετά διαφορετικές, υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανάμεσά τους. Και οι δυο χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό  λογικής και επιστήμης για να κάνουν προβλέψεις που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη ζωή μας, γνωρίζοντας τη φύση μας σε βάθος.

Και οι δυο μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε απρόβλεπτες καταστάσεις και να τις χειριστούμε με απόλυτη προσοχή και πρακτικότητα.

Όσον αφορά την αστρολογία, χρησιμοποιεί το γενέθλιο χάρτη για να αντλήσει πληροφορίες με βάση τη θέση των Πλανητών, των Αστεριών, του Ήλιου και της Σελήνης. Τα πολύπλοκα γεωμετρικά μοτίβα και οι υπολογισμοί που αφορούν τους οίκους και τα ζώδια σε ένα γενέθλιο χάρτη, συνδέονται με συγκεκριμένους αριθμούς που βοηθούν στην πραγματοποίηση των σωστών προβλέψεων. Επιπλέον, όσον αφορά την αριθμολογία, στους αριθμούς αποδίδονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που βασίζονται και πάλι σε σύνθετους μαθηματικούς υπολογισμούς και διατυπώσεις, που προέρχονται από την ημερομηνία γέννησης, το μήνα και το έτος. Όλοι αυτοί οι αριθμοί λέγεται ότι εκπέμπουν κάποιες δονήσεις (θετικές και αρνητικές), που με τη σειρά τους βοηθούν στον καθορισμό της μοίρας του ατόμου που σχετίζεται με τους αριθμούς αυτούς.

Ελπίζουμε να έχετε καταλάβει λίγο καλύτερα την επιστήμη της Αριθμολογίας. Ωστόσο, εάν υπάρχει κάτι περισσότερο που θα θέλατε να μάθετε ή θέλετε να εμβαθύνετε σ’ αυτό το θέμα, μη διστάσετε  να μας ρωτήσετε.