Σκορπιός

Σκορπιός | 29 Μαΐου 2024

Σκορπιός | 29 Μαΐου 2024

Αντιγόνη Στάμου

Σήμερα η Σελήνη στον τέταρτο ηλιακό σου οίκο σε οδηγεί να κοιτάξεις τις εσωτερικές σου ανάγκες. Του σπιτιού σου, της οικογένειάς σου αλλά και της ψυχής σου. Το ενδιαφέρον σου για έξω από το σπίτι σου και για τον κόσμο έξω από αυτό είναι μειωμένο. Αναλαμβάνεις με ευκολία να διεκπεραιώσεις τις υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτά τα ζητήματα.

Ερωτικά.

Νιώθεις μοναξιά είτε το επιλέγεις, είτε σου επιβάλλεται άμεσα ή έμμεσα από τις διαμορφωμένες συνθήκες αυτών των ημερών. Συναισθηματικά θα τη χαρακτήριζα μια ψυχρή μέρα και με τάσεις φόβου και αποξένωσης. Η σελήνη τετράγωνο Άρη δείχνει μια ενέργεια άπωσης.

Επαγγελματικά

Κάποιο καινούργιο σχέδιο έχεις βάλει σκοπό να υλοποιήσεις. Σελήνη τετράγωνο Ουρανός είναι μια όψη συγκρουσιακή με τον εαυτό σου, αλλά και με τους άλλους και ιδίως με τον επαγγελματικό σου χώρο, και με τους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι. Το σπίτι σου και οι ανάγκες σου ενδέχεται να γίνουν πηγή προβλημάτων για σένα.

Αστρολογικές προβλέψεις χωρίς χρέωση