Παρθένος

Παρθένος | 18 Μαρτίου 2023

Παρθένος | 18 Μαρτίου 2023

Αντιγόνη Στάμου

Ο κυβερνήτης σας Ερμής σήμερα περνάει στο ζώδιο του Κριού έως τις 3 Απριλίου.

Από εδώ, θα αναζητήσετε κάποιες αλήθειες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να λύσετε κάποια εσωτερικά θέματα σας, τα οποία μέχρι τώρα σας ταλαιπωρούσαν.

Είναι μία πολύ καλή περίοδος, για να δημιουργήσετε καλύτερες συνθήκες, σε ότι αφορά τις εξελίξεις στα οικονομικά σας ζητήματα, ιδιαίτερα αυτά που συνδέονται με τρίτα πρόσωπα.

Τώρα μπορείτε να τακτοποιήσετε με μία μεγαλύτερη ευκολία τις οποίες οικονομικές εκκρεμότητες που έχετε.

Η σημερινή μέρα της Κυριακής, με τη σελήνη να περνά από το απόγευμα και μετά στο ζώδιο των Ιχθύων, σας καλεί να είστε ιδιαίτερα φειδωλοί και αποστασιοποιημένοι, από καταστάσεις οι οποίες σας προκαλούν, η σας βγάζουν από την ισορροπία σας, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με τις στενές σχέσεις της ζωής σας, μία και η σύνοδος της σελήνης με τον Κρόνο στο ζώδιο των Ιχθύων, σας κάνει συχνά να χάνετε τον έλεγχο των καταστάσεων, και δημιουργεί εντάσεις τις οποίες καλό είναι να αποφύγετε.

Πολύ καλύτερες οι βραδινές ώρες της Κυριακής, σας δίνουν τη δυνατότητα για μία μικρή μεγαλύτερη ανανέωση και κοινωνικότητα.