Δίδυμος

Δίδυμοι | 15 Μαΐου 2024

Δίδυμοι | 15 Μαΐου 2024

Αντιγόνη Στάμου

Σελήνη τετράγωνο Δίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης θα κάνεις θετικές σκέψεις και θα προσπαθήσεις να τονώσεις την αισιοδοξία σου. Θα τονιστούν φιλάνθρωπα και γενναιόδωρα συναισθήματα. Θα προσπαθήσεις να αποφύγεις το άγχος. Η προσοχή σου ενδέχεται να είναι στραμμένη σε φιλοσοφικά θέματα, και γενικά σε θέματα που αφορούν αγαθοεργίες. Πρόσεξε μόνο να μην είσαι μερικές φορές υπεροπτικός.

Ερωτικά

Αν πιστεύεις ότι απελευθερώθηκες και ότι έχεις τη δυνατότητα να δημιουργήσεις οποιεσδήποτε πλέον σχέσεις εκτός οικογένειας και χωρίς βέβαια την παρέμβαση της, τελικά θα καταλήξεις πάλι σε μια σχέση όμοια σχεδόν με εκείνη του γονεϊκού προτύπου. Ίσως μάλιστα να παίξεις ασυνείδητα και εσύ το ρόλο του γονέα σε μια σχέση που μπορεί να δημιουργήσεις τώρα.

Επαγγελματικά

Σήμερα μπορεί να αντιμετωπίσεις ξαφνικές κρίσεις οικονομικής φύσεως, όχι σοβαρές. Καλές επικοινωνίες με φιλικά πρόσωπα ή συναδέλφους. Αν θελήσεις να στείλεις email ή κάποια μηνύματα, έγραφα κλπ. για οικονομικούς τομείς, σήμερα είναι κατάλληλη ημέρα. Θα έχεις κάποια ένταση με τη σελήνη τετράγωνο Ουρανό αλλά είναι διαχειρίσιμο.

Αστρολογικές προβλέψεις χωρίς χρέωση